Skaffa en bättre privatekonomi

En god ekonomi är något som alla eftersträvar då det medför en säkerhet och känsla av trygghet i ens liv. Att inte ha pengar kvar i slutet av månaden är vanligt förekommande, även om ingen egentligen vill hamna i den situationen.

”En buffert innebär att du sparar till en viss nivå som du själv bedömer utifrån ditt hushåll, som täcker oväntade utgifter som kan uppstå utan förvarning.”

Trots att mångas ambition är att skaffa och bibehålla en god ekonomi misslyckas ofta många på grund av att oförutsedda utgifter dyker upp, likt att vitvaror går sönder eller liknande. Det tycks ofta ske när det är som minst lägligt men det finns tillvägagångssätt och metoder som gör situationen hanterbar.

Buffert

Ett privatlån kan du ta för oförutsedda utgifter likt exemplet, men det tillvägagångssätt som är att rekommendera är att spara månadsvis till en buffert.

En buffert innebär att du sparar till en viss nivå som du själv bedömer utifrån ditt hushåll, som täcker oväntade utgifter som kan uppstå utan förvarning. Med en buffert kan du känna dig säker i att oavsett vilken situation som kan uppstå i boendet eller ditt liv så har du ekonomiska medel att täcka och hantera situationen. Det leder till en ekonomisk säkerhet som gör att du slipper oroa dig för oväntade kostnader som kan komma att uppstå.

Genom att spara en del av din månadslön, 10% är att rekommendera och detta är en andel som funkar för de allra flesta människor oavsett inkomst, har du efter några månaders sparande ett sparkapital som gör att du kan känna dig säkrare ekonomiskt.

Genom att köpa fastigheter så som exempelvis bostadsrätter kan du gå med vinst då bostäder i regel ökar i värde över tid. Se till att sälja bostaden eller fastigheten i ett läge då bostadspriserna är högre än genomsnittet och bostadsmarknaden god då det finns hög efterfrågan. På så sätt kan du tjäna på att försäljningspriset oftast och i regel är högre än priset du köpte bostaden för. På så sätt kan du gå med vinst, även om det krävs att du äger bostaden under en längre period, exempelvis några år.

Med dessa tips kan du förbättra din privatekonomi och förhoppningsvis skapa en större trygghet i din ekonomi, långsiktigt som kortsiktigt.