Moderna, flexibla försäkringar

Att ha rätt typ av hemförsäkring kan i värsta fall vara vad som står mellan att du klarar dig ekonomiskt helskinnad ur en olyckshändelse och inte. Trots det är det många i Sverige som inte har någon hemförsäkring. Gofido är ett nytt svenskt försäkringsbolag som lanserat en ny typ av dynamisk hemförsäkring.

Gofido är en ny typ av försäkring som nyligen lanserades och du kommer att kunna läsa mer om den i den här artikeln. För de allra flesta är försäkringar ett nödvändigt ont, i alla fall i meningen att många uppfattar dem som krångliga och svåra att förstå sig på. De finstilta delarna i olika försäkringsavtal kan vara många och de kan göra stor skillnad för vad som gäller när du drabbas av något. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att hundratusentals personer i Sverige inte har någon hemförsäkring, annars ansedd som den absolut viktigaste försäkringen.

Hemförsäkringen är den viktigaste försäkringen

hemförsäkringOm det är någon försäkring du inte ska vara utan är det alltså hemförsäkringen. Skälet till det är förstås främst för att hemmet i materiell mening förmodligen är det värdefullaste du har. Oavsett om du bor i en hyreslägenhet, bostadsrätt eller villa kan exempelvis en brand eller vattenskador bli enormt kostsamt om du inte har en hemförsäkring. I värsta fall kan en sådan olyckshändelse göra dig skuldsatt för resten av livet. Ett annat skäl till att just hemförsäkringen är viktig är för att den inte bara försäkrar ditt hem. En hemförsäkring fungerar så gott som alltid som en slags allt-i-allo-försäkring som täcker en mängd olika livshändelser. Ofta ingår sådant som drulle- och reseförsäkringar.

Det är enkelt att byta försäkring

Många gör misstaget att uppdatera sina försäkringar alltför sällan. Delvis är det förstås en följd av att många uppfattar det som besvärligt. Det finns också en relativt vanlig uppfattning om att det skulle bli billigare att stanna kvar som kund i ett försäkringsbolag, att du får rabatt för att du är en lojal kund. Det stämmer dock inte och i många fall kan det vara lönsamt att se över hemförsäkringen årligen i samband med att avtalet ska förnyas.

Gofido försäkringar bygger på nya idéer

familj är försäkradTanken med Gofido försäkringar har varit att skapa en ny typ av hemförsäkring, en försäkring som är enkel. Många glömmer till exempel bort att anmäla nya inköp till hemförsäkringen och löper då risk att äga många dyra ting som inte omfattas av den. Gofido har innoverat och innefattar i stora drag automatiska uppdateringar. Om någon till exempel flyttar in eller ut ur lägenheten där du bor så uppdateras Gofidos försäkringsvillkor automatiskt för att spegla detta. För att kunna genomföra sin vision om en ny typ av dynamiska försäkringar använder sig Gofido i hög utsträckning av artificiell intelligens. Det går alltså med visst fog att säga att den här typen av försäkringslösning som representeras av Gofido inte hade varit möjlig att genomföra för bara några år sedan. Nu finns det med andra ord ingen anledning till varför du inte skulle skaffa hemförsäkring.